यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा उद्योजक पुरस्कार - 2023-24
20-07-2023
अर्ज मागवण्याची तारीख
10-09-2023
अंतिम मुदत
यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय सामाजिक युवा पुरस्कार - 2023-24
20-07-2023
अर्ज मागवण्याची तारीख
10-09-2023
अंतिम मुदत
यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय क्रीडा युवा पुरस्कार - 2023-24
20-07-2023
अर्ज मागवण्याची तारीख
10-09-2023
अंतिम मुदत
यशवंतराव चव्हाlण राज्यस्तरीय युवा साहित्य पुरस्‍‍कार - 2023-24
20-07-2023
अर्ज मागवण्याची तारीख
10-09-2023
अंतिम मुदत
यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा पत्रकार पुरस्कार - 2023-24
20-07-2023
अर्ज मागवण्याची तारीख
10-09-2023
अंतिम मुदत
यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा इनोव्हेटर पुरस्कार - 2023-24
20-07-2023
अर्ज मागवण्याची तारीख
10-09-2023
अंतिम मुदत